વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Breaking News : GSSSB Bin Sachivalaya Clerk & Office Assistant Exam Postponed Notification

Breaking News : GSSSB Bin Sachivalaya Clerk & Office Assistant Exam Postponed Notification

Gujarat Gaun Seva Pasandgi Mandal (GSSSB) Bin Sachivalaya Clerk & Office Assistant Exam postponed. You can view more details about this recruitment in this post. New date for this exam will be announce soon by officials..
GSSSB Bin Sachivalaya Clerk & Office Assistant Exam Postponed Notification,,For Latest Updates Jobs, Study Materials and General Information Updates.stay with us avakarnews.in Please share with your frds this Post and
Friends,this is very popular educational website in Gujarat. We Published daily educational news, New jobs, CCC, Results, Call Letters, Jobs in Gujarat, Bank jobs in Gujarat,Bank Jobs in India, GK, Government yojna,GK Gujarat, Current Affairs, Daily Current Affairs, Latest Study Materials Usefull mobile in our site...
JOIN TELEGRAM ☞ CLICK HERE

GSSSB Bin Sachivalaya Clerk & Office Assistant Exam Postponed Notification.

Posts details
Name of posts:
Bin Sachivalaya Clerk
Office AssistantAdvt. No.: 150/201819


Important Links:
Postponed Notification: Click here
New update News Report: click here

GSSSB Bin Sachivalaya Clerk & Office Assistant Exam Postponed Notification.
Previous Post Next Post