વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

TAT BHARTI Shixan Sahayak Bharti News UPDATE 2019

TAT BHARTI Shixan Sahayak Bharti News UPDATE 2019 | Gujarat Saikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Government Higher Secondary School Recruitment for 557 Shikshan Sahayak Posts 2019

TAT BHARTI Shixan Sahayak Bharti News UPDATE Details:
Total Posts: 557 Posts
Posts Name: Shikshan Sahayak (Government Higher Secondary School) (Gujarati Medium)

Subject Name:
• Account&Commerce Business Administration: 21 Posts
• Biology: 33 Posts
• Chemistry: 15 Posts
• Economics: 57 Posts
• English: 119 Posts
• Geography: 24 Posts
• Gujarati: 57 Posts
• Hindi: 11 Posts
• History: 09 Posts
• Maths: 23 Posts
• P.T.: 01 Post
• Philosophy: 11 Posts
• Physics: 26 Posts
• Political Science: 01 Posts
• Psychology: 49 Posts
• Sanskrit: 18 Posts
• Sociology: 65 Posts
• Statistics: 17 Posts

Educational Qualification, Age Limit & Other Details: Please Read Official Notification.

How to Apply: Interested and Eligible Candidates may Apply Online Through official Website https://www.gserc.in

Important Dates:
• Starting Date for Submission of Online Application: 18-11-2019
• Last Date for Submission of Online Application: 27-11-2019, 06:00 pm

Advertisement: Click Here

Notification: Click Here

State vacant post: Click Here

District wise vacant post: Click Here

Apply Online & More Details: Click Here

NOTE: Please always Check and Confirm the above details with the official website and Advertisement / Notification.
Previous Post Next Post