વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Gujarat Police LRD Bharti Call Letter 2021 Download

Gujarat Police PSI / LRD Constable Physical Test Call Letter 2021 – LRD Bharti Call Letter 2021 Download.


Gujarat Police LRD Bharti Call Letter 2021 Download: Gujarat Police Department is recruiting Constables in Armed and Unarmed Police in the state. The department will make the selection of candidates on basis of the written test and physical test. Aspirants who want to appear in the written exam for Constable posts in Gujarat Police can access the Gujarat Police Constable Hall Ticket from the official web portal,Please Always Check Our Website to Know Upcoming Latest Jobs, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep checking regularly to get the latest updates.


Gujarat Police Lokrakshak & PSI Physical Test Date Released @lrdgujarat2021.in: Lokrakshan Recruitment Board (LRB) has recently made a notification, in which PSI & Constable Physical Test Date has been announced. Gujarat Police Exam is scheduled to be held from 3 December 2021.

Gujarat Police Call Letter 2021 
Download: 
An Advertisement with reference number LRB/202122/2 for the recruitment to the Police Constable in Armed and Unarmed forces has been released on the official website. Applications have been invited for filling up a total of 10459 posts. Applicants were able to fill up an online application form from 23 October to 09 November 2021.

Candidates who have applied for these posts and the application form was confirmed will get the Gujarat Police Admit Card 2021 from the official website. Candidates will be able to download it by using the application registration number and password.


Lrd Police Bharti Physical Exam Result Important Link:

શારીરિક કસોટી ગુણ ઓનલાઇન જોવા માટેની link HERE 
ઉતીર્ણ થયેલ ઉમેદવારોને શારીરીક કસોટીમાં મળેલ ગુણની વિગત જોવા માટેની Link HERE 

Lrd Police Bharti Physical Exam Result PDF Download link HERE


LRB Constable-Lokrakshak Rejected Applications List 2021

LRD Recruitment રદ થયેલ અરજીનું લિસ્ટ જોવા અહીં ક્લિક કરો.
જનરલ કેટેગરીના જે ઉમેદવારોએ નિયત સમયમાં ફી ભરેલ નથી, તેવા ઉમેદવારોની અરજી ૫ણ રદ કરવામાં આવેલ છે. જે જોવા માટે અહિં કલીક કરો….
PSI REJECT APPLICATION LIST : DOWNLOAD HERE

Gujarat Police Constable Admit Card 2021 Exam Date Notice
 • Department: Gujarat Police Department
 • Post Name: LRB Constable
 • Total Vacancies: 10,459
 • Application Date: October 2021
 • Selection Method: Physical Test
 • Written Test
 • LRB Constable Exam: date to be announced
 • Gujarat Police Constable Call Letter Status: Download Here
 • Website: ojas.gujarat.gov.in

A massive number of candidates have applied for the respective posts. The candidates are eagerly waiting for the schedule for the completion of the selection process. The dates for various phases of the selection process will be intimated on the official website of the OJAS Gujarat Police Department.

Physical Test Date/ Call Letter Notification:
 • PSI Website : https://psirbgujarat2021.in/Home/HomeEn.html
 • LRD Website : https://lrdgujarat2021.in/

How to download Gujarat Police Constable Call Letter 2021?
 1. How to download Gujarat Police Constable Call Letter 2021?
 2. Visit the official website of the ojas.gujarat.gov.in
 3. Click on the LRB Constable Recruitment 2021.
 4. Find the link to download the Call Letter for this recruitment.
 5. Fill in the required information correctly.
 6. Verify the filled information and click on submit.
 7. Finally, download the admit card and print the same.

📌 Official WebsiteVisit Here.
📌 Gujarat Police Constable Call Letter 2021Download link Here.
📌 More Details: Click here

As per the information received from sources for recruitment of LRD and SRP, around 11 thousand candidates will be recruited. For this, a special board has been formed. Apply online by November 09.

A board has been constituted for LRD Bharti 2021 by Gujarat Police Department. This board is formed for Police Class-3. There are 4 IPS in the LRD board. The board will be chaired by IPS Hasmukh Patel. Four Deputy Secretaries of Home Department with IPS have also been included in this board. You have to apply online for the entrance recruitment exam from 23rd October to 9th November. Armed and non-armed will be recruited in LRD and SRP.

Gujarat Police Constable Provisional Selection List 2022 Category Wise Details

Those Candidates who appear in Gujarat Police Final Written Examination must and should check your Gujarat Police Constable Results 2021-22. If the Candidate who secure highest marks only available in Ojas Police Merit List 2022 PDF. However the Candidate who are unable to get maximum marks those Registration Number/Name is not Consider in Gujarat Police Final Selection List 2022. The Final Provisional List will be declared for SCT PC Jobs based on the written exam. Finally Stay with us for regular Updates regarding Gujarat Police Constable Results 2021-22.

NotePlease always Check and Confirm the above details with the official website before applying Thanks for visit this Gujarat Police PSI / LRD Constable Call Letter 2021 Download Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post