વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

GSERB Shikshan Sahayak 5th Merit List 2020

GSERB Shikshan Sahayak 5th Merit List 2020 | GSERB Call Letter 2020 | GSERB Shikshak Sahayak Merit List / Call Letter 2020 | GSERB Shikshan Sahayak Merit List & Call Letter 2020 @ gserb.orpgujarat.com.Latest News, jobs Updates, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post.


Gujarat State Secondary & Higher Secondary Educational Staff Recruitment Selection Committee (GSERC) published (General & PML- 1) Merit List for Shikshan Sahayak (Secondary) Recruitment 2020. Candidates can check the Shikshan Sahayak Merit List from this page with the help of the below-given link. The officials of the Gujarat Secondary Education Recruitment Board will release Shikshan Sahayak Call Letter 2020 at the official website gserb.orpgujarat.com.
GSERB Shikshan Sahayak Merit List & Call Letter 2020 (5th Round)

Latest Update: Gujarat Secondary and Higher Secondary Shikshan Sahayak Bharti 2020 Call Letter will be declared on 21 September 2020. Candidates can check the Result Status from the below given direct link quickly.

GSERB Shikshan Sahayak Merit List & Call Letter 2020
Name Of The Organization Gujarat Secondary Education Recruitment Board
Post Name Shikshan Sahayak
Category Merit List, Call Letter
Job Location Gujarat
Official Website gserb.orpgujarat.com

Gujarat Secondary Education Recruitment Board officials released the 5th Round Merit List and Call Letter on their respective web portal of gserb.orpgujarat.com. Candidates can download GSERC Shikshan Sahayak Call Letter 2020 easily by the following Step.

New PML-2 માં સમાવિષ્ટ ઉમેદવારોની યાદી

PML-2 ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક (અંગ્રેજી માધ્યમ)
PML-2 ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)
PML-2 માધ્યમિક (અંગ્રેજી માધ્યમ)
PML-2 માધ્યમિક (ગુજરાતી માધ્યમ)

Thanks for visit this useful Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post