વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Palak Mata Pita Yojana Application form Download

Palak Mata Pita Yojana Application form Download - Palak Mata Pita Yojana By Gujarat Government. – 

પાલક માતા પિતા યોજના અંતર્ગત અનાથ બાળકોને અભ્યાસ તેમજ સંતુલિત વિકાસ માટે દર મહિને 3000 રુપિયા (વર્ષે 36000)ની સહાય સરકાર તરફથી મળે છે,માતા અને પિતા બન્ને અવસાન પામ્યા હોય,અથવા તો પિતાનુ અવસાન થયેલ હોય અને માતાના પુન: લગ્ન થયેલ હોય તેવા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ મળે છે. આ યોજનાનુ ફોર્મ, જરુરી ડોક્યુમેન્ટની યાદી, હેલ્પલાઇન નંબર અને ઓફિસયલ પરીપત્ર આ વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકશો.

Palak Mata-Pita Yojana form

Palak Mata Pita Yojana form Download: There is no such thing as a healthy relationship for the healthy and balanced development of children. And yet no If their upbringing is not possible, there are optional options and upbringing and their children are placed in matinee institutions.Please Always Check Our Website to Know Upcoming Latest Jobs, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep checking  regularly to get the latest updates.

Palak Mata Pita Yojana Documents, Assistance Amount And Application Form: Palak Mata Pita Yojana is being implemented across the state by the Department of Social Justice and Empowerment of the Government of Gujarat with the objective of developing orphaned destitute children in a family environment instead of an institutional environment.

Who will be able to avail the benefits of the scheme? Orphans and destitute children between the ages of 0 to 18 years of age whose parents have died or the father has died and the mother has remarried and are studying will be able to avail the benefits of the government's foster parents scheme.

When Assistance Will Close? Assistance will stop if a child turns 18 or stops studying.

Required Documents

1. Proof Of Age: Proof of date of birth of the child

2. Income Proof: Foster Mother-27000 For Father's Revenue Example, Rural / - From More Than Taluka Development Officer, Income Certificate And In The Urban Area Of 36000 / - From More Than Mamlatdar Income Certificate

3. Child's Mother And Father's Death, For Instance Photo Postcard Size Photo Of The Child To Foster Parents

4. The Child And The Applicant With Passport Size Photos

5. Child Example Of Ongoing Study (School Principal), Example Of Program Officer For Children Going To Anganwadi Aadhar Card Of Foster Parents Copy Of Aadhar Card Of The Child, Election Card, Ration Card

Palak mata pita yojana document list

Where can Beneficiary get the application form?

Application form will be obtained from District Social Security Office

In the district where the children's home is not functioning, the district child protection unit will be responsible for accepting the plan form and further action will be taken, the responsibility of paying the assistance will be with the district social security officer.

Assistance Amount

Eligible for assistance of Rs.3000 per month under the scheme.


Scheme Name: – Alternative Mother-Alternative Others

Palak Mata Pita Yojana Important link: 


📳 Palak Mata Pita Yojana Application Form Downloaad link

 🌐 Read ગુજરાતી Information PDF Download: Click Here


More Information Contact on Below Address:
  • Gujarat State Child Protection Society, Block Number 19, 3rd Floor, Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Sector 10, Gandhinagar, Gujarat.
  • Phone: 079 – 232 42521/23
  • Fax: 079 – 232 42522
  • E-mail: gujarat.icps@gmail.com,
  • gscps.icps@gmail.com,
  • sara.gujarat@gmail.com
Please Note – Above Address Might Changes – For More Contacts Click Here to visit https://www.gscpsdsd.in/contact-us-en/

Palak Mata-Pita Yojana form

FAQ's:

પાલક માતા-પિતા યોજના 2022 કોના માટે ની યોજના છે ? : આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં નિરાધાર, અનાથ કે જે બાળક ના માતા પિતા ના હોઇ તેવા બાળકો માટે ની છે.

પાલક માતા-પિતા યોજના 2022 માં શું લાભ મળે છે ? : આ યોજના મા બાળક ના ખાતા મા દર મહિને ૩૦૦૦ રૂપિયા સરકાર દ્વારા આપવામા આવે છે.

પાલક માતા-પિતા યોજના કોના દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે? : નિયામક સમાજ સુરક્ષા વિભાગ દ્વારાએ આ યોજના ચલાવવામાં આવે છે.

Palak Mata-Pita Yojana માટે જિલ્લા કક્ષાએ કઈ કચેરી સંપર્ક કરવાનો હોય છે? : પાલક માતા-પિતા યોજના માટે જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

Conclusion:
You’re reading avakarnews — experts who break news about Google and its surrounding ecosystem, day after day. Be sure to check out our homepage for all the latest news. As well as exclusive offers on best recharge, popular mobiles. With the latest tech news and reviews from all over the world.

Thanks for visit this Palak Mata Pita Yojana Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post