વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Gujarat Homeguards Bharti 2021 Application Form

Gujarat Homeguards Bharti 2021 –  6752 Home Guard Gujarat Recruitment Notification 2021

Gujarat Home Department published an official notification for Recruitment of Home Guards posts – Gujarat Home Guard Application form 2021,Please Always Check Our Website to Know Upcoming Latest Jobs, Technology Tips and General Information Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep checking  regularly to get the latest updates.

Homeguards Bharti 2021 Eligible candidates can apply for this recruitment. You can view more details about this recruitment including No. of posts, name of post, Educational qualification, Age limit, Selection process, How to apply etc… You can also view official notification and other important facts about this recruitment e.g. Important links and Important dates.

6752 Home Guard Bharti Gujarat Recruitment Details :
 • In the state of Gujarat, 4, 6 Commissionerate areas and 22 (2) district units / zones / divisions will be recruited 2,8 honorary home guards members. The recruitment process for the recruitment of these honorary home guards members will be conducted from the office of the concerned District Commandants. Interested candidates should contact the unit office or district office of your area for recruitment. These Home guards members are to be recruited as honorary members. In which the Government will be called on important duty if required. When called on duty, as per the prevailing rules of the Government, they will be entitled to Rs.300/- duty allowance and Rs.5/- laundry allowance per day as honorary salary. This recruitment does not have to be done as a permanent employee. But honorary home guards members are to be recruited in the honorary organization. So that no rights as a permanent employee will be eligible.Eligibility of Male Candidate to be recruited in Home Guard Force:
 • Must be a citizen of India.
 • Must have Std-10 pass or above educational qualification.
 • Age should be between 18 to 30 years.
 • Weight should be at least 50 kg.
 • A Height of at least 162 Cm.
 • Chest at least 79 should be Cm, 5 should be able to more in Inflate chest as Cm
 • The applicant should not have committed any criminal act. And should not be punished by any court established by law in India.
 • The applicant should not be associated with any communal organization and should not have communal background.

Eligibility of Women Candidates for Recruitment in Home Guard Force: 
 • In case of female candidate the minimum weight should be – 50 kg.
 • The height of women candidates should be at least 150 cm.
 • Proposed Issue No. 3 (A) a , b , c , g and h remain unchanged in the qualification of the recommendation.
Home Guards Bharti Gujarat Details of Recruitment Test: 
 • The committee will have to conduct a physical test of the candidates to be recruited during the recruitment fair. Which will be as follows. In addition, each candidate has to pass the prescribed physical fitness test.

For male candidates :
 • 1200 meter Running Complete in 05 Minutes
 • Candidates who pass the running test will be eligible to get 75 marks.
Note: – (1) If the number of candidates is more then the committee decides to take 100 meter scanning test Will be able to.

For women candidates :
 • 1200 meter Running Complete in 05 Minutes 30 Seconds
 • Candidates who pass the running test will be eligible to get 75 marks.The standard of selection as to which candidates to give preference to :
 • The aforesaid physical test will be of 7 (seventy five) marks. Those who complete the test in the prescribed time in the field examination will be entitled to get full (seventy five) marks. In addition, if the citizens with the following qualifications are willing to serve in the Home Guard, they should be given priority.
 • N.C.C. Candidates with examination certificate will be eligible to get additional 05 (five) marks.
 • If the state level / national level / university level has got a certificate / medal in a sports competition, additional 05 (five) marks will be eligible.
 • If you have a heavy motor vehicle or light motor vehicle license and have at least two years of driving experience and a certificate in that regard, you will get an additional 05 (five) marks.
 • If you have passed “CCC” exam with computer knowledge, you will get extra 05 (five) marks.
 • Additional 05 (five) marks will be available if you have a certificate from a government recognized institute in technical skills like yoga , mechanical, electrical, office automation, automobiles and nursing trade knowledge.
 • Physical test will have 2 (seventy five) marks and a total of 3 marks for each of the above (i) to (v) special qualifications. There will be a test of 100 marks in total.


જિલ્લાઓના યુનિટ / ઝોન / ડીવીઝન ખાતે ભરતી કરવાના થતા માનદ હોમગાર્ડઝ સભ્યોની સંખ્યા જાણવા માટે નીચેની લિંન્ક ઉપર ક્લિક કરવું.

ગુજરાત રાજ્ય જિલ્લાની યુનિટ / ઝોન / ડીવીઝન ની કચેરીઓ ખાતે હોમગાર્ડઝ સભ્યોની ભરતીની સંખ્યા દર્શાવતું પત્રક – Download link
હોમગાર્ડઝ ભરતી માટેનું અરજી પત્રક – Download link

Important Links of Home Guards Bharti Gujarat 2021
Home Guard Gujarat Bharti District Wise Advertisement :
 • Ahmedabad Home Guard Bharti
 • Vadodara Home Guard Bharti
 • Surat Home Guard Bharti
 • Banaskantha Home Guard Bharti
 • Rajkot Home Guard Bharti
 • Anand Home Guard Bharti
 • Gandhinagar Home Guard Bharti
 • Sabarkantha Home Guard Bharti
 • Mahesana Home Guard Bharti
 • Arvalli Home Guard Bharti
 • Bharuch Home Guard Bharti
 • Narmada Home Guard Bharti
 • Mahisagar Home Guard Bharti
 • Surat Home Guard Bharti
 • Valsad Home Guard Bharti
 • Navsari Home Guard Bharti
 • Surendranagar Home Guard Bharti
 • Morbi Home Guard Bharti
 • Devbhoomi Dwarka Home Guard Bharti
 • Junagadh Home Guard Bharti
 • Botad Home Guard Bharti
 • Kutch – Bhuj Home Guard Bharti
 • Gandhidham Home Guard Bharti
 • Patan Dwarka Home Guard Bharti

6752 Home Guard Gujarat District Wise Vacancy List Download.

Home Guard Police Bharti 2021: Gujarat Home Guard uniform-Home Guard Bharti 2021 form-Gujarat Home guard salary 2020-Gujarat Home Guard official website-Home Guard salary in Gujarat 2021-Home Guard bharti Surat Surat-Home Guard Bharti 2021 Gujarat Home guard vetan..

Important: Please always Check and Confirm the above details with the official website before applying Thanks for visit this Gujarat Homeguards Bharti 2021 Post, Stay connected with us for more Posts.

Post a Comment

Previous Post Next Post